Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kapsama alınmayan ya da kapsama alınmış olsa dahi belirli ücret limitlerini aşan tedavi masraflarını karşılayıp kişilerin kaliteli hizmet almak istemeleri gibi durumlarının meydana gelmesiyle düzenlenmiştir.

Böylelikle SGK’lı olan kişilerin sağlık hizmetlerinden daha kapsamlı ve uygun fiyatlarla tedavilerini devam ettirebilmeleri, yapılan masrafların sigorta şirketi tarafından karşılanıp kişilere yansıtılmaması amaçlanmıştır. Bunun için Tamamlayıcı sağlık sigortası alan kişilerin SGK ile anlaşması olan hastanelerde tedavi olması gerekir. Devlet destekli sağlık sigortası olarak da bilinen tamamlayıcı sağlık sigortası kişilere ayakta ve yatarak tedavi olanakları tanınır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Avantajları

Tamamlayıcı sağlık sigortası uygun fiyatlı olması sebebiyle tercih edilebilecek bir sigorta türü olup yüksek kalitede sağlık hizmeti sunmaktadır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası olan kişiler ciddi sağlık sorunları olması durumunda meydana gelen masrafları ödemek zorunda kalmazlar.

Aynı zamanda tamamlayıcı sağlık sigortasından yararlanan kişinin işveren olması durumda gelir vergisi indiriminden yararlanılabilir.