Sorumluluk Sigortaları

Sorumluluk Sigortaları

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası; İşyerinde oluşabilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek hukuki sorumluluklarını işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri tazmin eder .

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Mesleki Sorumluluk Sigortası; Kapsama alınan meslek ifası sırasında yapılan istem dışı bir davranış veya işlem sonucu, üçüncü şahıslara verilen maddi ve manevi zararların güvence altına alınmasını sağlayan ve her meslek özelinde hükümleri belirlenmiş bir sigorta çeşididir.